Lô 5 KDC Thị Trấn, Xã Tam Thanh, H. Phú Quý, Bình Thuận
086.86.163.86