Tin tức

 Khách sạn Hải Long Kính Chào Quí Khách!

(13-08-2012)

Ngày 1-4, Lá»… khai mạc Năm Du Lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung Bá»™ 2011 sẽ chính thức diá»…n ra vá»›i chủ đề “ Du lịch biển đảo” tại Phú Yên. Riêng tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức liên hoan các làng biển Việt Nam vào tháng 6/2011 vá»›i nhiều hoạt Ä‘á»™ng hấp dẫn nhÆ° liên hoan đường phố, biểu diá»…n nghệ thuật, giải Ä‘ua ghe mở rá»™ng…Resort Sài Gòn – Ninh Chữ cÅ©ng nhiệt tình tham gia vá»›i chùm tour má»›i “ Nếp Nhà Ninh Chữ” và “Thám hiểm thác ChapÆ¡”.

Đêm 24/12 /2010 dÆ°á»›i tiết trời se lạnh, Resort Sài Gòn – Ninh Chữ Ä‘ã tổ chức vòng sÆ¡ khảo cuá»™c thi khiêu vÅ© “Đôi chân vàng Giáng Sinh và Năm Má»›i” tại hồ bÆ¡i.

Khach San Ben Tre Đề Xuất Google +++
Copyright © 2013 HAI LONG HOTEL. All Rights Reserved. Designed By :Thiết Kế Sáng Tạo